Energiteknik
1 min läsning

Ämnet energiteknik ger kunskap inom ett brett område som omfattar energiinstallationer inom användningsområdena bebyggelse och industri.

Ämnet energiteknik ger kunskap inom ett brett område som omfattar energiinstallationer inom användningsområdena bebyggelse och industri, produktion av förnybar el och värme samt samhällsprocesser vid omställning till hållbara energisystem. Ämnet har specialisering inom solenergiteknik.

Ämnet examinerar studenter på grundläggande och avancerad nivå i:

Ämnet deltar i forskarutbildning men har ännu inte examinationsrätt på forskarnivå. Doktoranderna är anställda på Högskolan eller inom företag som företagsdoktorander. Lärare inom ämnet är också aktiva forskare vilket är en viktig resurs för ämnets undervisning. Forskningen är väl förankrad inom Högskolans forskningsprofil 
Energi och samhällsbyggnad
.

Kurser

Öppen för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå

Kontaktinformation

Ämnesansvarig

Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik

Studieadministratör

Personal

Annette Henning
Univ lektor energi och miljöteknik
Postdoktor
Chris Bales
Professor energiteknik
023-77 87 07
Tekn lic
Företagsdoktorand
Fil dr
Företagsdoktorand
Doktorand energiteknik
023-77 82 54
Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Doktorand energiteknik
Univ lektor energi och miljöteknik
023-77 87 11
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare
023-77 84 07
Johan Heier
Tekn lic
Univ adjunkt energi och miljöteknik
023-77 86 60
Tekn lic
Univ adjunkt energiteknik
023-77 87 16
Univ lektor energiteknik (Tjänstledig)
Projektledare
023-77 85 37
Forskningsassistent energiteknik
Doktorand energiteknik
Univ adjunkt energi och miljöteknik
023-77 88 60
Doktorand energiteknik (Tjänstledig)
Företagsdoktorand
Professor energiteknik
023-77 87 12
Postdoktor energiteknik
Doktorand energiteknik
Verksamhetsutvecklare
0709-42 88 72
Företagsdoktorand
Doktorand energiteknik
023-77 89 47
Tina Lidberg
Företagsdoktorand
0243-73003
Tomas Persson
Tekn dr
Docent
Univ lektor energiteknik
023-77 87 17
Docent
Univ lektor energiteknik
023-77 87 89
Senast granskad: