Energiteknik

Ämnet energiteknik ger kunskap inom ett brett område som omfattar energiinstallationer inom användningsområdena bebyggelse och industri.

Ämnet energiteknik ger kunskap inom ett brett område som omfattar energiinstallationer inom användningsområdena bebyggelse och industri, produktion av förnybar el och värme samt samhällsprocesser vid omställning till hållbara energisystem. Ämnet har specialisering inom solenergiteknik.

Ämnet examinerar studenter på grundläggande och avancerad nivå i:

Ämnet deltar i forskarutbildning men har ännu inte examinationsrätt på forskarnivå. Doktoranderna är anställda på Högskolan eller inom företag som företagsdoktorander. Lärare inom ämnet är också aktiva forskare vilket är en viktig resurs för ämnets undervisning. Forskningen är väl förankrad inom Energi och samhällsbyggnad.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesansvarig

Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
070- 70

Studieadministratör

Personal

Universitetsadjunkt energiteknik
Chris Bales
Professor energiteknik
Tekn lic
Fil dr
Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
070- 70
Frank Fiedler
Universitetslektor energi och miljöteknik
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare
Johan Heier
Tekn lic
Universitetsadjunkt energi och miljöteknik
Tekn lic
Universitetsadjunkt energiteknik
Universitetsadjunkt energiteknik (Tjänstledig)
Universitetslektor energiteknik
Forskningsassistent
Doktorand energiteknik
Universitetsadjunkt energi och miljöteknik
Doktorand energiteknik
Mats Rönnelid
Professor energiteknik
Biträdande universitetslektor
Doktorand energiteknik
Biträdande universitetslektor
Doktorand energiteknik
Docent
Universitetsadjunkt energiteknik
Tomas Persson
Docent
Tekn dr
Universitetslektor energiteknik
Docent
Universitetslektor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: