Energiteknik 1 min läsning

Ämnet energiteknik ger kunskap inom ett brett område som omfattar energiinstallationer inom användningsområdena bebyggelse och industri.

Ämnet energiteknik ger kunskap inom ett brett område som omfattar energiinstallationer inom användningsområdena bebyggelse och industri, produktion av förnybar el och värme samt samhällsprocesser vid omställning till hållbara energisystem. Ämnet har specialisering inom solenergiteknik.

Ämnet examinerar studenter på grundläggande och avancerad nivå i:

Ämnet deltar i forskarutbildning men har ännu inte examinationsrätt på forskarnivå. Doktoranderna är anställda på Högskolan eller inom företag som företagsdoktorander. Lärare inom ämnet är också aktiva forskare vilket är en viktig resurs för ämnets undervisning. Forskningen är väl förankrad inom Högskolans forskningsprofil 
Energi och samhällsbyggnad
.

Kurser

Öppen för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesansvarig

Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik

Studieadministratör

Personal

Postdoktor
Chris Bales
Professor energiteknik
Tekn lic
Fil dr
Företagsdoktorand
Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Doktorand energiteknik
Univ lektor energi och miljöteknik
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare
Johan Heier
Tekn lic
Univ adjunkt energi och miljöteknik
Tekn lic
Univ adjunkt energiteknik
Univ lektor energiteknik
Forskningsassistent energiteknik
Doktorand energiteknik
Univ adjunkt energi och miljöteknik
Doktorand energiteknik
Företagsdoktorand
Professor energiteknik
Postdoktor energiteknik
Doktorand energiteknik
Doktorand energiteknik
Univ adjunkt energiteknik
Tomas Persson
Docent
Tekn dr
Univ lektor energiteknik
Docent
Univ lektor energiteknik
Senast granskad: