Energiteknik

Ämnet energiteknik ger kunskap inom ett brett område som omfattar energiinstallationer inom användningsområdena bebyggelse och industri.

Ämnet energiteknik ger kunskap inom ett brett område som omfattar energiinstallationer inom användningsområdena bebyggelse och industri, produktion av förnybar el och värme samt samhällsprocesser vid omställning till hållbara energisystem. Ämnet har specialisering inom solenergiteknik.

Ämnet examinerar studenter på grundläggande och avancerad nivå i:

Ämnet deltar i forskarutbildning men har ännu inte examinationsrätt på forskarnivå. Doktoranderna är anställda på Högskolan eller inom företag som företagsdoktorander. Lärare inom ämnet är också aktiva forskare vilket är en viktig resurs för ämnets undervisning. Forskningen är väl förankrad inom Energi och samhällsbyggnad.

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesansvarig

Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
070- 70

Studieadministratör

Personal

Univ adjunkt energiteknik
Univ adjunkt energiteknik
Chris Bales
Professor energiteknik
Tekn lic
Fil dr
Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
070- 70
Univ lektor energi och miljöteknik
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare
Johan Heier
Tekn lic
Univ adjunkt energi och miljöteknik
Tekn lic
Univ adjunkt energiteknik
Univ adjunkt energiteknik (Tjänstledig)
Univ lektor energiteknik
Forskningsassistent
Univ adjunkt energi och miljöteknik
Doktorand energiteknik
Doktorand energiteknik
Professor energiteknik
Biträdande universitetslektor
Doktorand energiteknik
Biträdande universitetslektor
Doktorand energiteknik
Univ adjunkt energiteknik
Tomas Persson
Tekn dr
Docent
Univ lektor energiteknik
Docent
Univ lektor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: