Personlig presentation av Lars Johansson

Avdelningschef
Avdelningen för medicinsk vetenskap Institutionen för hälsa och välfärd