Kurs GEG2UL

Förnybar kraftgenerering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för koncept och teknologier för elkraftgenerering med utgångspunkt i vanligt förekommande förnybara energikällor
  • visa förståelse för sambandet mellan och egenskaperna hos processer, medier och tekniska system
  • utvärdera produktionsmässiga förutsättningar och miljöpåverkan vid kraftgenerering
  • analysera och värdera resultaten av verklighetsnära kvantitativa problem rörande förnybar kraftgenerering, med utgångspunkt i fysikaliska modeller
  • utföra en avgränsad projektuppgift rörande delsystem eller mikrosystem inom förnybar energiteknik.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Elkraftteknik 7,5 hp grundnivå, Strömningslära, 7,5 hp grundnivå och Termodynamik 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J4S
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Pei Huang