Kurs GEG26J

Vetenskaplig kommunikation

2,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Energiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Planera, skapa, och leverera tydliga vetenskapliga presentationer
  • Analysera och skapa en strategi för att utveckla framtida presentationsteknik
  • Planera och skriva vetenskapliga rapporter i linje med mallar samt rådande vetenskaplig standard och referensteknik