Kurs GEG26J

Vetenskaplig kommunikation

2,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Planera, skapa, och leverera tydliga vetenskapliga presentationer
  • Analysera och skapa en strategi för att utveckla framtida presentationsteknik
  • Planera och skriva vetenskapliga rapporter i linje med mallar samt rådande vetenskaplig standard och referensteknik
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp inom Energi Högskoleingenjörsprogram eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EB
Huvudområde: