Kurs GEG33A

Installation av solcellssystem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 23, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utföra solcellsinstallationer enligt gällande europeisk standard
 • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
 • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
 • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur dessa undviks
 • analysera mätdata från driftsättning av en solcellsinstallation
Startar och slutar:
vecka 23, 2023 - vecka 34, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c alt Matematik D, Fysik 2 och Engelska 6
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3G2N
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 35, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utföra solcellsinstallationer enligt gällande europeisk standard
 • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
 • använda regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer
 • förklara de mest typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur dessa undviks
 • analysera mätdata från driftsättning av en solcellsinstallation
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 40, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c alt Matematik D, Fysik 2 och Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G2Z
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig