Kurs EG3012

Hållbara energisystem

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara de grundläggande principerna för tekniska system vid generering av el från solenergi, vatten-, vind-, geotermi och bioenergi
  • förklara de grundläggande principerna för tekniska system för alstring av värme från solenergi, geotermi, bioenergi
  • förklara de grundläggande principerna för distributionssystem för el och värme
  • förklara de grundläggande principerna för kraftvärmesystem
  • utföra beräkningar för att uppskatta dimensionerande effekt och energiutbyte för enskilda anläggningar för hållbara energisystem
  • utföra beräkningar med simulerings- och optimeringsprogram för hållbara energisystem gällande enskilda hus, samhällen och regioner på nationell och internationella nivå
  • utvärdera energisystems hållbarhet utifrån analyser av miljöpåverkan och livscykelkostnad
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 40, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik och Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G7A
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Pei Huang