Byggteknik

Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhällen och byggnader? Med våra program inom ämnet byggteknik får du chansen att studera och senare arbeta inom den spännande bygg- och samhällsplaneringsbranschen i många olika skeden och roller.

Kurserna inom programmen är i flera fall projektbaserade vilket innebär att de bygger på verkliga projekt, utgår från aktuella samhällsfrågor och genomförs ofta i nära kontakt med branschen. Vi har ett nära samarbete med föreningen Byggdialog Dalarna som fungerar som en länk mellan företagen inom branschen och programmen inom byggteknik. Programmen är campusbaserade och förlagda i Borlänge, där vi erbjuder en stimulerande studiemiljö där lärare, forskare och studenter har nära till varandra.

Vi erbjuder tre grundutbildningar inom ämnet byggteknik samt ett ettårigt magisterprogram. Magisterprogrammet kan sökas av studenter som har en kandidatexamen inom för programmet relevant område. Se mer om de olika programmen på respektive programsida.

Program

Vi erbjuder följande utbildningar inom ämnet byggteknik:

Byggingenjörsprogram (180 hp)

Byggteknik – produktion och förvaltning (120 hp)

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet (180 hp)

Magister i energieffektivt byggande (English webpage) Programmet är tillsammans med ämnet energiteknik.

Fristående kurser

Bärkraftigt byggande och boende

Byggprocessen 

Bygg-CAD

Bygg-CAD fortsättningskurs

Byggplanering och arbetsmiljö

Byggproduktion och arbetsmiljö

Byggkonstruktioner

Byggprojektering

Fysisk planering I – detaljplanering och samhällsbyggandets grunder

Hållbar utveckling

Vägplanering

Studenter berättar om sina studier

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet (180 hp)

Se syntolkad version av filmen om Byggteknik

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet (180 hp)

Se syntolkad version av filmen om Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Therese Olsson
Universitetsadjunkt byggteknik

Programansvarig Högskoleingenjör Byggteknik

Universitetsadjunkt byggteknik

Programansvarig Byggteknik – Produktion och förvaltning

Universitetsadjunkt byggteknik

Programansvarig Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Universitetsadjunkt byggteknik
Universitetslektor byggteknik

Programansvarig Magister i Energieffektivt byggande

Universitetslektor byggteknik

Kursansvarig Bärkraftigt byggande och boende

Universitetsadjunkt byggteknik

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: