Kurs BY1042

Byggprocessen

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för byggprocessens olika skeden
  • beskriva hur byggbranschen är organiserad och vilka aktörer som medverkar i ett större byggprojekt
  • beskriva hur ett byggprojekt organiseras och upphandlas
  • beskriva vilka handlingar som upprättas under ett byggprojekts genomförande
  • beskriva lagar och regler samt entreprenadjuridiska bestämmelser som påverkar byggandet i Sverige

Extra information:

Inspelat material. En digital handledning ingår. En salstentamen på campus i Borlänge ingår.

Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
33%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3EJE
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Gabriella Haglund