Kurs BY1042

Byggprocessen

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för byggprocessens olika skeden
  • beskriva hur byggbranschen är organiserad och vilka aktörer som medverkar i ett större byggprojekt
  • beskriva hur ett byggprojekt organiseras och upphandlas
  • beskriva vilka handlingar som upprättas under ett byggprojekts genomförande
  • beskriva lagar och regler samt entreprenadjuridiska bestämmelser som påverkar byggandet i Sverige