Kurs GEG26G

Hållbara energisystem

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • analysera energisystem ur ett helhetsperspektiv genom att kunna identifiera och analysera funktioner hos de viktigaste komponenterna samt hur de är sammankopplade till ett fungerande system
  • använda metoder för beräkning av resursanvändning i ett livscykelperspektiv och kritiskt kunna utvärdera dessa
  • välja modell för analys av energisystem och utvärdera resultaten utgående från tillförlitlighet i använda beräkningsmodeller
  • redogöra för energisystemens roll och deras utveckling i ett sociotekniskt och tekno-ekonomiskt perspektiv
  • identifiera, formulera och hantera frågeställningar som kopplar till energisystem och hållbar utveckling
  • samarbeta i grupp och samverka med företag eller andra parter i genomförande av projekt med fokus på energisystem
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera projektresultat på ett vetenskapligt sätt
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
75%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 90 hp inom Energi Högskoleingenjörsprogram eller motsvarande kunskaper
  • Industriell värmeteknik 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V384N
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig