Kurs SS1061

Nybörjarsvenska för internationella studenter II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter för att kunna kommunicera på svenska i enkla, såväl förutsägbara som spontana vardagssituationer.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • identifiera och klassificera vokabulären inom det centrala ordförrådet i svenska
 • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper i både tal och skrift
 • visa förmåga att förstå och tillgodogöra sig enkla texter
 • visa goda kunskaper om och kunna tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska
 • formulera tankar och intryck på ett kommunikativt fungerande sätt
 • tillämpa enkla kommunikationsstrategier för att överbrygga uppkomna kommunikationssvårigheter
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
 • Nybörjarsvenska för internationella studenter I, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-H3CHX
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Christiane Ederyd

Start vecka 13, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter för att kunna kommunicera på svenska i enkla, såväl förutsägbara som spontana vardagssituationer.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • identifiera och klassificera vokabulären inom det centrala ordförrådet i svenska
 • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper i både tal och skrift
 • visa förmåga att förstå och tillgodogöra sig enkla texter
 • visa goda kunskaper om och kunna tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska
 • formulera tankar och intryck på ett kommunikativt fungerande sätt
 • tillämpa enkla kommunikationsstrategier för att överbrygga uppkomna kommunikationssvårigheter
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
 • Nybörjarsvenska för internationella studenter I, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DV6
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88