Kurs SS1063

Nybörjarsvenska för internationella studenter IV

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande breddar och fördjupar sina kunskaper i svenska språket. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • tillgodogöra sig, återge och diskutera huvudinnehållet i texter av olika karaktär, såväl enklare skönlitterära som populärvetenskapliga fakta- eller tidningstexter
 • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper genom att kritiskt granska och bearbeta sin egen eller en kurskamrats text och reflektera över såväl form som innehåll
 • hålla individuella muntliga presentationer på svenska inför en mindre grupp på ett sätt så att innehållet framgår klart
 • visa förmåga att bedöma, diskutera och bemöta en annan persons argument på lättförståelig svenska
 • reflektera över olika företeelser i det svenska samhället och jämföra dessa med egna erfarenheter i tal och skrift
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
 • Nybörjarsvenska för internationella studenter III, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DVC
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
9 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 45, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande breddar och fördjupar sina kunskaper i svenska språket. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • tillgodogöra sig, återge och diskutera huvudinnehållet i texter av olika karaktär, såväl enklare skönlitterära som populärvetenskapliga fakta- eller tidningstexter
 • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper genom att kritiskt granska och bearbeta sin egen eller en kurskamrats text och reflektera över såväl form som innehåll
 • hålla individuella muntliga presentationer på svenska inför en mindre grupp på ett sätt så att innehållet framgår klart
 • visa förmåga att bedöma, diskutera och bemöta en annan persons argument på lättförståelig svenska
 • reflektera över olika företeelser i det svenska samhället och jämföra dessa med egna erfarenheter i tal och skrift
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
 • Nybörjarsvenska för internationella studenter III, 7,5 hp
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3FJC
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
9 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Christiane Ederyd