Åke Hestner

Personlig presentation av Åke Hestner

Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning

Mina arbetsuppgifter berör undervisning kopplat till olika lärarutbildningar.

Bakgrund

Jag har tidigare arbetat som ämneslärare med undervisning i Matematik och Idrott och Hälsa. I huvudsak har undervisningen bedrivits på olika gymnasieskolor samt en tid inom vuxentubildning.