Kurs GPR2VP

Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och redogöra för centrala frågeställningar och nyckeltexter inom ett begränsat vetenskapligt forskningsområde, relaterat till portugisiskspråkig litteratur- eller språkvetenskap
  • kritiskt analysera och problematisera aktuella forskningsfrågor, begrepp, teorier och metoder i representativa verk inom forskningsområdet, samt placera dessa i en bredare historisk och internationell kontext
  • tillämpa forskningsfältets teori- och begreppsapparat i egna litterära eller språkvetenskapliga analyser och tolkningar
  • skriftligt och muntligt kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av det vetenskapliga materialet
  • självständigt söka, samla och kritiskt värdera relevant information inom ett begränsat forskningsområde, samt referera till dem på ett akademiskt korrekt sätt.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Portugisiska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom huvudområdet portugisiska
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JGC
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Chatarina Edfeldt