Personlig presentation av Jesper Engström

Universitetsadjunkt maskinteknik
Maskinteknik Institutionen för information och teknik