Forskningsprojekt: Med migranternas röst: Migrant World Values Survey Dalarna (mWVS)

Projektledare
Bi Puranen, Institutet För Framtidsstudier
Deltagare
Ali Abdelzadeh
Tomas Axelson
Erik Lundberg
Thomas Sedelius
Jim Frölander, Institutet för Framtidsstudier
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
World Values Survey genomförs var femte år på nationell nivå av fristående forskare i hundratalet länder sedan 1981. En begränsning i mätningarna är att migranter har varit underrepresenterade i de nationella undersökningarna. 2018 genomfördes den första studien i Sverige bland 54 kommuner och 6516 intervjuade migranter. Migrant World Values Survey (mWVS) omfattar samma frågor som huvudundersökningen men är kompletterad med frågor som ämnar fånga hur värderingar och sociala normer förändras när man flyttar från en region till en annan. Under 2020 inleddes en fördjupad undersökning bland migranter i Dalarnas 15 kommuner. Undersökningen leds av Bi Puranen, docent vid Institutet För Framtidsstudier och generalsekreterare för WVS. Se vidare: https://www.iffs.se/world-values-survey/migrant-wvs/
Nyckelord
migranter, tillit, värderingar, förtroende
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Religionsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Institutet För Framtidsstudier
Länsstyrelsen i Dalarna
Region Dalarna