Forskningsprojekt: Tillit i lokalsamhället – dess utveckling och grundvalar

Projektledare
Ali Abdelzadeh
Deltagare
Erik Lundberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det här forskningsprojektet riktar intresse mot lokalsamhällestillit, det vill säga, tillit till människor som man kanske inte känner men som ingår i ett gemensamt lokalsamhälle. Syftet är dels att förstå bättre hur tilliten utvecklas över tid, dels hur olika lokala förutsättningar såsom samhällsservice, trygghet och framtidstro påverkar lokalsamhällestilliten.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Publikationer