Forskningsprojekt: Ungas röst: en totalundersökning av ungdomars valdeltagande 2018

Projektledare
Ali Abdelzadeh
Deltagare
Erik Lundberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med projektet är att ge en helteckande bild av valdeltagandet bland ungdomar 18–25 år 2018 och vilka bakomliggande faktorer som kan förklara skillnader i deltagande. Avsikten är också att aktualisera behov av åtgärder som kan bidra till att öka ungas delaktighet i den representativa demokratin. Deltagandet analyseras både på kommunnivå och ner på områdesnivå.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Publikationer