Forskningsprojekt: projekt 65- Från missbruksbehandling till rehabilitering

Projektledare
Jofen Kihlström
Kim Lützén
Deltagare
Mats Ewertzon
Eva Hämberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet syftar till att synliggöra styrkor och svagheter i samverkan mellan de två huvudmännen kommunen och landstinget i och med att klienter skrivs ut från abstinensbehandling.
Nyckelord
Psykiatri, socialtjänst, abstinensbehandling, psykosocialt arbete, missbruksbehandling, samverkan
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Social omsorg
Sociologi
Vårdvetenskap
Finansiärer
Länsstyrelsen i Dalarna