Maria Thulemark

Personlig presentation av Maria Thulemark

Fil dr
Kulturgeografi Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor kulturgeografi
Kulturgeografi Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor kulturgeografi
Kulturgeografi Institutionen för kultur och samhälle

I min roll på högskolan arbetar jag med forskning, utbildning och samverkan. Som centrumledare för CeTLeR- centrum för besöksnäringsforskning länkar jag samman akademin med omgivande samhälle där besöksnäringens företag och organisationer står i fokus. 

Undervisning

Jag undervisar främst på de turismvetenskapliga programmen där jag föreläser och handleder studenter. Jag handleder även doktorander som genomför sina forskarstudier i kulturgeografi och arbetsvetenskap. 

Forskning

Min forskning handlar om turism med fokus på social hållbarhet ofta kopplat till mobilitet, arbete, genus och maktrelationer. Jag studerar hur arbete i besöksnäringen är organiserat, hur det skapas hållbara arbetsförhållanden och arbetsplatser, hur karriärvägar i branschen ser ut samt vilken betydelse platsen har en jämställd och hållbar arbetsmarknad i besöksnäringen.   

Forskningsprojekt

Publikationer