Studenter berättar

Röster från studenter på Högskolan Dalarnas ämneslärarprogram mot gymnasiet med Bild som huvudämne.

 

Bildsal Föreläsningssal

Hur upplever du bildundervisning på nätet?

- Jag tycker att det fungerar mycket bra.

- Jag har just hoppat på denna kurs på distans, från att tidigare ha läst alla kurser på Campus. Det fungerar förvånansvärt bra, det blir flexibelt på ett annat sätt. Bra när man har småbarn också.

- Helt ok, finns både för/nackdelar

- Innan disciplinloppan satt sig och insikten att hårt arbete krävs för det är fritt så kändes det väldigt flummigt. När arbetsmoralen infann sig upplever jag fria ramar, egen disciplin, och ett kreativt utvecklande ansvar.

 

Vad tycker du att det är för fördelar/nackdelar med undervisning på nätet?

- Flexibiliteten att kunna "läsa" var man vill och lägga upp studierna själv. Nackdelen skulle vara att det krävs att man har pli på sig så man verkligen "pluggar" fast man inte är i skolan

- Fördel – frihet, kul med campusträffar, blir lite mer "speciellt". Nackdelar – Lite osocialt, svårt att finna inspiration och komma igång med uppgifter ibland på egen hand.

- Jag får tiden att tänjas lite känns det som ibland. Jag har barn och räcker till både för henne och utbildningen på ett sätt jag annars kanske inte skulle gjort på campus

+ Fria tyglar kring hur jag styr min dag och mina uppgifter. – Ensamt att vara "själv", då mina klasskamrater finns på nätet och ej i närheten

 

Vad tycker du om Campusträffarna?

- Jättekul att få träffa alla personligen, från att bara ha pratat via webben

- Det är bland det bästa på utbildningen. Skönt att få träffas ibland

- Kul! Det är de som gör att man vill fortsätta. Väldigt intressanta då vi får göra mycket kul under kort tid.

- Givande och inspirerande

 

Skulle du vilja ha fler/färre träffar?

- Fler! (i alla fall en gång/månaden)

- Jag bor ju i Falun så för min del skulle det vara kul med fler träffar, men för de som bor långt bort är det nog lagom.

- Det är lagom som det är.

- Antalet känns bra – eventuellt bara längre träffar, mån – fre för att verkligen komma in i jobbet på Campus innan det är dags att fara hem igen ...

 

Hur upplever du kontakten med dina lärare vid den nätbaserade undervisningen?

- Jättebra, dom är snabba på att svara via mail, och det går ju även att ringa om det är något brådskande.

- Det fungerar bra men saknar ibland den personliga kontakten

- Jag upplever att vi har bra kontakt och att det är som ett klassrum

- Bra – har inte haft extremt mkt kontakt, men upplever inga problem med att ta kontakt och få respons.

Senast granskad:
Senast granskad: