Personlig presentation av Patrik Arousell

Universitetsadjunkt nationalekonomi
Nationalekonomi Institutionen för kultur och samhälle