Utbildningsprogram KMTVG

Manus för film och TV - kandidatprogram

Om du är en skrivande person och vill utveckla dina berättelser mot film- och TV-format är den treåriga Manusutbildningen på Högskolan Dalarna en unik möjlighet.
180 högskolepoäng Grundnivå

Ett rikt och personligt språk är en förutsättning för att bli en skicklig författare, det krävs också hårt arbete och tålamod för att kunna etablera sig som filmarbetare/manusförfattare. För att bli framgångsrik på denna resa behöver du också skaffa dig de rätta litterära verktygen.

Manusutbildningen innehåller inga rena kurser i svenska – språket måste du arbeta med att utveckla själv – men bredden och variationen i skrivövningarna ger dig tillfällen att hitta din egen stil. Du skaffar dig också kunskaper för att skriva intressanta och mångfasetterade manus vilket ytterligare stärker dina möjligheter att utvecklas inom yrket:

 • berättelsekomponenter
 • genre
 • dramaturgi
 • karaktärsbygge
 • dialogskrivning
 • redaktionsarbete
 • världsbyggande med mera.

Mediehuset i Falun, där utbildningen bedrivs, är en samlingsplats för en mängd olika medieutbildningar inom film och TV, ljud och musik. En kreativ miljö i en unik byggnad rustad med TV-studio, musikstudio, radiostudio, redigeringsrum och egen biograf. Här har du goda möjligheter att hitta likasinnade studenter, bygga nätverk och genomföra produktioner vid sidan om utbildningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är akademisk och uppbyggd av kurser på mellan fem och tio veckor som examineras allt eftersom. Grupparbeten varvas med individuella övningar. Du kommer att utöver manus arbeta med reflektioner, analyser och andra typer av akademiskt skrivande som ger dig än fler möjligheter att arbeta fram ett varierat språk.

Programmet utbildar också i film- och TV-produktion och ger dig en god grund i praktiskt filmarbete. Du blir medveten om hur manuset blir läst och tolkat av olika slags filmarbetare och hur det används under produktionens olika faser.

Kontakt med arbetslivet

Vår branschförlagda utbildning ger dig erfarenhet och viktiga kontakter. Som student avslutar du ditt tredje och sista år med att genomföra en arbetsplatsförlagd utbildningsperiod på ett film-, TV- eller webbolag under tio veckor.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på manusredaktioner som avsnittsförfattare, redaktör eller researcher; skriva webb-, kortfilms- eller novellfilmsmanus; göra programförslag, synopsis och treatments på fiktiva projekt som TV-serier eller långfilm. Du kommer att kunna bearbeta manus och jobba som lektör. Med dina grundläggande kunskaper i film- och TV-produktion kommer du att kunna ta plats i ett produktionsteam.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Nu, kanske mer än någonsin, är det stor efterfrågan på manusförfattare. TV-serier är ett exempel: allt fler kanaler och streamingtjänster kämpar om tittarna vilket lett till att produktionen av manusbaserade serier är högre än någonsin i Sverige. Program gjorda direkt för webben är numera vanligt liksom storytelling inom en mängd olika branscher.

Produktionen av långa och korta spelfilmer är stabil och möjligheten att visa sin film har ökat med ett stort antal festivaler och nätbaserade distributörer. Det finns också alternativa sätt att finansiera sin filmproduktion som exempelvis crowdfunding, EU-finansierade stipendier och produktionsstöd särskilt riktade mot unga filmstudenter.

Det är viktigt att påpeka att konkurrensen i mediebranschen är hård och att ett stort engagemang är ett måste för att lyckas. 

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Bildproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuds Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. Interkulturella studier bedriver forskning för att öka kunskapen om hur människan fungerar i förhållande i samspelet med sin kulturella, sociala och institutionella omvärld. 

Vilket resultat kan denna forskning bland annat leda till?

 • större interkulturell förståelse
 • större kunskap om värderingar och hur de förmedlas
 • större kunskap om kulturella, sociala och etniska konflikter och hur de kan överbryggas.
Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H384B
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig