Utbildningsprogram KFTKG

Manus för film och TV – kandidatprogram

Är du en person som gillar att skriva och som vill utveckla dina berättelser mot film och tv? I den här utbildningen får du lära dig allt från dramaturgi till dialogskrivning och andra berättelsekomponenter som används i manus. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis manusförfattare.
180 högskolepoäng Grundnivå

Ett rikt och personligt språk är en förutsättning för att bli en skicklig författare, det krävs också hårt arbete och tålamod för att kunna etablera sig som filmarbetare/manusförfattare. För att bli framgångsrik på denna resa behöver du också skaffa dig de rätta litterära verktygen.

Manusutbildningen innehåller inga rena kurser i svenska – språket måste du arbeta med att utveckla själv – men bredden och variationen i skrivövningarna ger dig tillfällen att hitta din egen stil. Du skaffar dig också kunskaper för att skriva intressanta och mångfasetterade manus vilket ytterligare stärker dina möjligheter att utvecklas inom yrket:

  • berättelsekomponenter
  • genre
  • dramaturgi
  • karaktärsbygge
  • dialogskrivning
  • redaktionsarbete
  • världsbyggande med mera.

Mediehuset i Falun, där utbildningen bedrivs, är en samlingsplats för en mängd olika medieutbildningar inom film och TV, ljud och musik. En kreativ miljö i en unik byggnad rustad med TV-studio, musikstudio, radiostudio, redigeringsrum och egen biograf. Här har du goda möjligheter att hitta likasinnade studenter, bygga nätverk och genomföra produktioner vid sidan om utbildningen.

Studenter berättar

Amanda

"Man får testa på olika roller i projekten och lär sig på så sätt sina styrkor och svagheter som kreatör och författare."

Efter att ha läst kandidatprogrammet i manus för film och TV drömmer Amanda om i framtiden att få arbeta i en manusredaktion och skriva tv-serier. Målet är att skapa serier där man tar upp viktiga och aktuella ämnen, men också skapar intressanta karaktärer som representerar alla i samhället.


Läs hela intervjun med Amanda

Träffa våra studenter

Utbildningens innehåll

Utbildningen är akademisk och uppbyggd av kurser på mellan fem och tio veckor som examineras allt eftersom. Grupparbeten varvas med individuella övningar. Du kommer att utöver manus arbeta med reflektioner, analyser och andra typer av akademiskt skrivande som ger dig än fler möjligheter att arbeta fram ett varierat språk.

Programmet utbildar också i film- och TV-produktion och ger dig en god grund i praktiskt filmarbete. Du blir medveten om hur manuset blir läst och tolkat av olika slags filmarbetare och hur det används under produktionens olika faser.

ÅR 1

Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp
Manus för TV och film 2. Dramaturgi, genre och filmhistoria, 15 hp
Introduktion till produktion av rörlig bild, 15 hp
Grundläggande filmproduktion, 15 hp


ÅR 2

Filmanalys 7,5 hp
Dokumentär metod 7,5 hp
Fakta, fiktion och flerkameraproduktion, 15 hp
Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier, 15 hp
Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande, 15 hp


ÅR 3

Manus för TV och film 5. Kvalificerade gestaltningsprocesser i film och manusskrivande,
7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp
Kvalificerat filmmanusprojekt, 15 hp
Arbetsplatsförlagd bildproduktion, 15 hp

Kontakt med arbetslivet

Vår branschförlagda utbildning ger dig erfarenhet och viktiga kontakter. Som student avslutar du ditt tredje och sista år med att genomföra en arbetsplatsförlagd utbildningsperiod på ett film-, TV- eller webbolag under tio veckor.

Under din utbildning träffar du dagligen lärare som arbetar med manusskrivande. Flera av lärarna på programmet har skrivit manus till aktuella större produktioner inom film och TV.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning har du kunskaperna som krävs för att arbeta som manusförfattare på långa och korta spelfilmer och TV-serier, och som dramaturg och researcher. Du kommer att kunna bearbeta manus och jobba som redaktör eller lektör åt beställare, tex Tv-kanaler, och produktionsbolag. Dina kunskaper är användbara även i andra medier där man skriver och skapar innehåll utifrån narrativa strukturer: skönlitteratur, journalistik och videospel är sedan länge starkt influerade av filmiskt berättande och dramaturgi. Med dina grundläggande kunskaper i film- och TV-produktion kommer du också att kunna ta plats i ett produktionsteam.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Merparten av arbetstillfällen för manusförfattare finns inom TV-serier för kanaler, streamingtjänster och idag även sociala medier. Arbetet sker vanligtvis på frilans- eller projektanställningsbasis. Därtill är produktionen av långa och korta spelfilmer stabil och möjligheten att visa sin film har ökat med ett stort antal festivaler och nätbaserade distributörer. Det finns också alternativa sätt att finansiera sin filmproduktion som exempelvis crowdfunding, EU-finansierade stipendier och produktionsstöd särskilt riktade mot unga filmstudenter.

Det är viktigt att påpeka att konkurrensen i mediebranschen är hård och att ett stort engagemang är ett måste för att lyckas. 

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Bildproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuds Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3G87
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Piotr Marciniak