Utbildningsprogram VSOPG

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn.
210 högskolepoäng Grundnivå

Socialt arbete handlar om att bemöta och stödja människor i olika skeenden i livet. Du får möjlighet att skapa en bättre livssituation för utsatta personer i till exempel socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kriminal- och missbruksvård eller som skolkurator. Som socionom har du alla möjligheter att förändra någons liv till det bättre.

Utbildningens innehåll

Socionomprogrammet sträcker sig över 7 terminers heltidsstudier, som omfattar 210 högskolepoäng, och bygger på en blandning av campus- och verksamhetsförlagd undervisning (VFU). Utbildningen bärs upp av kurser inom kunskapsområdena socialt arbete, sociologi, psykologi och rättsvetenskap.

Under utbildningen sker en fördjupning kring förmågan att se sin egen personliga roll i förhållande till professionellt socialarbete. Det läggs vikt på självkännedom och empatisk förmåga samt förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Efter genomförda programstudier kommer du ha den kompetens som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kontakt med arbetslivet

Du har fortlöpande kontakt med arbetslivet genom hela utbildningen som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt gästföreläsare i form av yrkesverksamma och forskare inom socialt arbete.

I utbildningen ingår flera olika former av verksamhetsförlagda studier, som fältkontakter, uppgifter, seminarier, samt VFU under totalt 20 veckor. VFU:n är uppdelad på tre perioder: 3 veckor i termin 2, 7 veckor i termin 3 och 10 veckor i termin 6. Du får din verksamhetsförlagda placering inom Dalarna. 

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. Det finns möjlighet att göra någon period av din VFU utomlands om du så önskar.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet syftar till att utbilda socialarbetare för hela välfärdsområdet. Under utbildningstiden förbereds du för socialt arbete på olika nivåer och i olika verksamheter. Du kan till exempel arbeta som skolkurator, biståndsbedömare, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn.

Mer om ämnet socialt arbete

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Efterfrågan av socionomer är stor och socionomprogrammet är en bred utbildning som ger dig möjligheter att arbeta inom en rad olika tjänster. Kompetensen efterfrågas bland annat av kommuner, landsting och kriminalvården, men även av privat och frivillig sektor.

Examen

Socionomprogrammet ger möjlighet att ansöka om yrkesexamen: Socionomexamen

Studera vidare

Utbildningen ger möjlighet att fortsätta med en magister/masterexamen. Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3EAU
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet