Utbildningsprogram VSONG

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, socialarbetare och socialsekreterare inom socialtjänst, skola eller kriminalvård.
210 högskolepoäng Grundnivå

Socialt arbete handlar om att bemöta och stödja människor i olika skeenden i livet. Du får möjlighet att skapa en bättre livssituation för utsatta personer i till exempel socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kriminal- och missbruksvård eller som skolkurator. Som socionom har du alla möjligheter att förändra någons liv till det bättre.

Sandra Lahnalampi

Hej, jag heter Sandra Lahnalampi, kommer från Smedjebacken och studerar på Socionomprogrammet.

Jag valde utbildningen för att senare kunna studera vidare och ta en magisterexamen. En studievägledare berättade att jag då hade jag två val på program som ledde mig dit varav Socionomprogrammet var ett. Dessutom ger detta program en stadig och bred grund vilket gör att jag kommer ha stora möjligheter i framtiden hur jag än väljer att göra.

I det stora hela trivs jag väldigt bra. Men det är en tuff utbildning så det gäller att vara beredd på att lägga ner tid på studierna. Jag var kanske inte fullt ut beredd och har därför fått kämpa lite extra i perioder.

Att studera på Högskolan Dalarna innebär att jag har rätt nära hem till familjen och jag älskar Dalarna!

Falun har jag alltid kallat för ett "mindre Uppsala". Faluån som går genom stan, fina parker, härliga caféer och skön stämning.

På fritiden umgås jag med vänner, håller på med djur på olika sätt (rider, tar hundpromenader, kaningosar) och jobbar.

Ett gott samhälle är ett samhälle där alla är välkomna och bidrar till välfärden på olika sätt.

I framtiden vill jag vidareutbilda mig till sexolog för att senare kunna utbilda barn, unga och föräldrar kring känslor, relationer, psykisk hälsa och kommunikation.

Jag tror starkt att skolan och samhället måste ta en större roll i att utbilda sina medborgare kring det jag nämnde ovan då samhällsstrukturerna och familjestrukturerna ändras. Det är inte längre självklart att det finns en förtrolig vuxen som kan/vill tala med barnen om dessa saker och därför bör samhället på olika sätt tillförsäkra sig att alla ändå får rätt kunskap för att alla ska kunna känna sig trygga och må bra.

Ett tips till de som ska välja utbildning är att välja något man brinner för. Du har bara ett liv och det är upp till dig att leva det fullt ut!


anna_stralin.JPGHej, jag heter Anna Strålin, kommer från Grycksbo och studerar på Socionomprogrammet.

Jag valde socionomprogrammet mestadels för att jag vill vidareutbilda mig till psykoterapeut i framtiden men också för att utbildningen verkade så intressant. 

Jag trivs väldigt bra och längs vägen har många dörrar öppnats för vad jag vill göra i framtiden. Målet att studera vidare till psykoterapeut kvarstår men det finns så mycket jag vill göra innan, detta tack vare våra VFU-perioder där jag har fått möjligheten att gå bredvid olika professioner inom socialt arbete. 

Jag har flyttat runt mycket och bott i stora städer, utomlands och så vidare och kände att jag nu ville studera "hemma". 

Som friluftsmänniska är jag väldigt mycket ute i naturen med min hund. Djur, natur och vänner är väldigt mycket min fritid.

I framtiden skulle jag vilja arbeta som skolkurator, men direkt efter utbildningen har jag en vision om att arbeta med målgruppen äldre, gärna biståndshandläggning. Många äldre är fantastiska på så många sätt och vis, och det finns väldigt mycket att lära sig hos dem.

Ett gott samhälle för mig är ett samhälle där alla får vara som de vill vara, som de är skapta och som de förändras. Det innefattar ett öppet samhälle där hat inte finns, men för att samhället ska vara gott måste vi också möta hatet – se på det, diskutera det och försöka vända det. Det är också ett samhälle där vi hjälper varandra, pratar med varandra oavsett vad som finns i allas "bagage". Ett icke-dömande samhälle!

Min möjlighet att förändra världen är genom att göra min lilla del som individ, det vill säga vara en god medmänniska och att hjälpa människor i mitt kommande arbetsliv. Världen är stor, men jag skulle vilja förändra den i att hatet som finns nu med all främlingsfientlighet får en vändning. 

Jag kan göra skillnad i att ge någon hopp som inte har det bra. Att ge förståelse i att alla människor har möjlighet till förändring hur dåligt det än kan se ut för individen. Jag kan också göra skillnad i att hjälpa för individens del, aldrig för min egen del. Det är individerna som kan förändra sin livssituation, inte jag. Som socionom måste du släppa all prestige och med det kan jag göra skillnad. 

Ett tips till dig som ska välja utbildning är att på sidan av utbildningen ha någon form av samtalskontakt för personlig utveckling, något jag tycker saknas på utbildningen. Du ska "stöta och blöta" med dig själv genom utbildningen för att få hög självkännedom och då kan det vara avlastande att ha någon utanför utbildningen att bolla med.

Utbildningens innehåll

Socionomprogrammet sträcker sig över 7 terminers heltidsstudier, som omfattar 210 högskolepoäng, och bygger på en blandning av campus- och verksamhetsförlagd undervisning (VFU). Utbildningen bärs upp av kurser inom kunskapsområdena socialt arbete, sociologi, psykologi och rättsvetenskap.

Under utbildningen sker en fördjupning kring förmågan att se sin egen personliga roll i förhållande till professionellt socialarbete. Det läggs vikt på självkännedom och empatisk förmåga samt förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Efter genomförda programstudier kommer du ha den kompetens som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kontakt med arbetslivet

Du har fortlöpande kontakt med arbetslivet genom hela utbildningen som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt gästföreläsare i form av yrkesverksamma och forskare inom socialt arbete.

I utbildningen ingår flera olika former av verksamhetsförlagda studier, som fältkontakter, uppgifter, seminarier, samt VFU under totalt 20 veckor. VFU:n är uppdelad på tre perioder: 3 veckor i termin 2, 7 veckor i termin 3 och 10 veckor i termin 6.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. Det finns möjlighet att göra någon period av din VFU utomlands om du så önskar.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet syftar till att utbilda socialarbetare för hela välfärdsområdet. Under utbildningstiden förbereds du för socialt arbete på olika nivåer och i olika verksamheter. Du kan till exempel arbeta som socialsekreterare, handläggare eller skolkurator.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Efterfrågan av socionomer är stor och socionomprogrammet är en bred utbildning som ger dig möjligheter att arbeta inom en rad olika tjänster. Kompetensen efterfrågas bland annat av kommuner, landsting och kriminalvården, men även av privat och frivillig sektor.

Examen

Socionomprogrammet ger möjlighet att ansöka om yrkesexamen: Socionomexamen

Studera vidare

Utbildningen ger möjlighet att fortsätta med en magister/masterexamen. Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.

Senast granskad: