Utbildningsprogram VSONG

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, socialarbetare och socialsekreterare inom socialtjänst, skola eller kriminalvård.
210 högskolepoäng Grundnivå

Här har du möjlighet att göra skillnad

Socialt arbete handlar om att bemöta och stödja människor i olika skeenden i livet. Du får möjlighet att skapa en bättre livssituation för utsatta personer i till exempel socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kriminal- och missbruksvård eller som skolkurator. Som socionom har du alla möjligheter att förändra någons liv till det bättre.

Utbildningens innehåll

Socionomprogrammet sträcker sig över 7 terminers heltidsstudier, som omfattar 210 högskolepoäng, och bygger på en blandning av campus- och verksamhetsförlagd undervisning (VFU). Utbildningen bärs upp av kurser inom kunskapsområdena socialt arbete, sociologi, psykologi och rättsvetenskap.


Under utbildningen sker en fördjupning kring förmågan att se sin egen personliga roll i förhållande till professionellt socialarbete. Det läggs vikt på självkännedom och empatisk förmåga samt förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Efter genomförda programstudier kommer du ha den kompetens som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kontakt med arbetslivet/praktik

har du fortlöpande kontakt med arbetslivet genom hela utbildningen som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt gästföreläsare i form av yrkesverksamma och forskare inom socialt arbete.
I utbildningen ingår flera olika former av verksamhetsförlagda studier, som fältkontakter, uppgifter, seminarier, samt VFU under totalt 20 veckor. VFU:n är uppdelad på tre perioder: 3 veckor i termin 2, 7 veckor i termin 3 och 10 veckor i termin 6.

Det finns möjlighet att göra någon period av din VFU utomlands om du så önskar.

Studiemiljö

Undervisningen sker på Campus (Högskolas lokaler) i en blandning av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och fältstudier.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet syftar till att utbilda socialarbetare för hela välfärdsområdet. Under utbildningstiden förbereds du för socialt arbete på olika nivåer och i olika verksamheter. Du kan till exempel arbeta som socialsekreterare, handläggare eller skolkurator.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Efterfrågan av socionomer är stor och socionomprogrammet är en bred utbildning som ger dig möjligheter att arbeta inom en rad olika tjänster. Kompetensen efterfrågas bland annat av kommuner, landsting och kriminalvården, men även av privat och frivillig sektor.

Examen

Socionomprogrammet ger möjlighet att ansöka om yrkesexamen: Socionomexamen

Hur kan jag studera vidare efter utbildningen?

Utbildningen är forskningsförberedande och ger möjlighet att fortsätta med en magister/masterexamen.


Senast granskad: