Marcus Falk Johansson

Personlig presentation av Marcus Falk Johansson

Doktorand vårdvetenskap
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

I huvudsak är jag engagerad i frågor som rör äldre personer och anhörigskap och min forskning syftar till att skapa goda förutsättningar för anhöriga som vårdar en partner med demenssjukdom.

Utöver att vara doktorand vid Högskolan Dalarna är jag sedan 2020 affilierad till SWEAH.

Andra profilsidor

Bakgrund

I januari 2018 tog jag socionomexamen vid dåvarande Ersta Sköndal Bräcke Högskola (numera Marie Cederschiöld Högskola), följt av en magisterexamen i Socialt Arbete vid Södertörns Högskola 2019, båda i Stockholm. 

Mellan 2017 och 2019 var jag anställd som forskningsassistent vid Insitutionen för Socialvetenskaper, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, där jag arbetade i olika forsknings och utvärderingsprojekt. Under 2018 anställdes jag som adjunkt i socialt arbete vid Institutionen för Samhällsvetenskaper vid Södertörns Högskola där jag undervisade socionomstudenter fram tills att jag antogs som doktorand vid Högskolan Dalarna. 

Undervisning

Jag undervisar framförallt inom vetenskaplig metod och äldre personer på socionomprogrammet.

Kursansvar

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer