Kurs GSA2NA

Introduktion till vetenskapligt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2023

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • på grundläggande nivå redogöra för olika vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv
 • redogöra för några olika forskningstraditioner och -strategier relevanta för socialt arbete
 • redovisa grundläggande kunskaper om olika typer av forskningsdesign
 • redovisa grundläggande kunskap om begreppet evidens i relation till socialt arbete
 • redogöra för grundläggande principer inom forskningsetik.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande förmåga att söka vetenskapliga artiklar i databaser
 • visa förmåga att reflektera över några vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekter av undersökningar relevanta för socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande förmåga att reflektera över forskningsdesign och vetenskapens betydelse för socialt arbete
 • visa grundläggande förmåga att reflektera över styrkor och svagheter med begreppet evidens i socialt arbete
 • visa grundläggande förmåga att reflektera över forskningsetiska frågor.
Startar och slutar:
vecka 40, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EP7
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Maria Fjellfeldt