Kurs ASA28Q

Äldre personers levnadsvillkor

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig en djupare förståelse av åldrande utifrån socialgerontologiska teorier, och hur olika faktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå kan påverka äldre personers levnadsvillkor.

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera centrala socialgerontologiska begrepp, teorier och forskning rörande äldre personer och åldrande.
  • visa kunskap om och diskutera åldrande och äldre personers levnadsvillkor, hälsa och funktionsförmåga i förhållande till faktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och problematisera etiska dilemman i relation till det professionella mötet med äldre personer och deras anhöriga.
  • identifiera och problematisera betydelsen av ett intersektionellt perspektiv i relation till äldre personers levnadsvillkor, välbefinnande och hälsa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över och värdera betydelsen av integritet, värdighet, och autonomi utifrån den äldre personens perspektiv.
  • kritiskt reflektera över det egna förhållningssättet och betydelsen av ett professionellt bemötande av äldre personer och deras anhöriga.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i Socialt arbete eller Social omsorg, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JG8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Marcus Falk Johansson