Olivia har läst socionomprogrammet

– Jag valde att läsa Socionomprogrammet för att kunna få ett jobb där jag kunde bidra till att människor får det bättre. Det kändes ovärderligt att kunna bidra till en positiv skillnad för någons liv, stor som liten.

Olivia vid sin dator hon använder i sitt arbete.
Olivia Malm.

Vad fick dig att välja Högskolan Dalarna?

– Jag fick tips av en tidigare student som studerat på Högskolan Dalarna och som var nöjd med programmet. Jag ville också flytta hemifrån till en ny stad för att utmana mig socialt och för att växa som människa. Falun ligger fyra timmar från min hemstad, så avståndet kändes lagom för att uppnå detta. Jag tyckte också det kändes kul att få uppleva mer vinter då Falun ligger mer norrut än min hemstad.

Vad fick dig att välja socionomprogrammet?

–Jag visste att jag ville ha ett jobb där jag kan vara med och bidra till att människor får det bättre. När jag skulle välja utbildning hade jag en katalog över samtliga universitets- och högskoleutbildningar och när det till slut kom till att läsa om socionomutbildningen såg jag att det var en otroligt bred utbildning med mycket goda chanser till jobb efter examen och det var detta som fick upp mitt första intresse för utbildningen. Det visade sig att som socionom kan du arbeta med människor i alla åldrar, i alla sorters livssituationer. Det kändes tryggt och skönt att veta att jag skulle ha många valmöjligheter i mitt arbetsliv efter examen och även att jag skulle kunna få jobb var som helst i Sverige. 

Vad gör du i din yrkesroll idag och hur har du nytta av utbildningen i ditt arbete?

– I dag jobbar jag med att utreda rätten till ekonomiskt bistånd och att hjälpa människor till självförsörjning. Jag har haft nytta av utbildningen i det här arbetet då jag fått kunskap om hur man bemöter människor och då jag fått bättre förståelse för olika målgrupper och svårigheterna dessa kan vara med om. Under socionomutbildningen är det mycket skriftliga inlämningsuppgifter där man får reflektera själv och sätta det man läser i ett konkret sammanhang. Inte bara har jag haft nytta av att jag blivit snabb på att skriva och formulera mig i skrift då jag skriver många utredningar, utan jag har också haft stor nytta av att öva på att reflektera och tänka själv, då jag i mitt jobb behöver kunna göra bedömningar utifrån de teoretiska kunskaperna jag har och utifrån det jag vet om klienten. Sedan har såklart kurserna i socialrätt varit andvändbara, samt en kurs där vi lärde oss en del om ekonomiskt bistånd.

Vad är det bästa med jobbet och hur såg arbetsmarknaden ut efter du avslutat dina studier?

– Det bästa med jobbet är att se när klienter gör framsteg mot självförsörjning och när andra omständigheter förändras i deras livssituation till det bättre! Jag tycker det är roligt att i jobbet göra kartläggningar med klienter för att lära känna dem och deras utmaningar och behov för att komma ut i självförsörjning.

– Jag upplevde det som enkelt att få jobb efter studierna. Jag började söka jobb i december och hade jobb i februari, alltså en månad efter examen. Då hade jag sökt fyra jobb och fått komma på intervju på tre utav dem. Flera av mina klasskamrater hade anställningen klar redan innan examen efter tidigare praktik eller sommarjobb.

Berätta om det bästa med utbildningen

– Det bästa med utbildningen var upplägget med praktiken. Här skiljer sig Högskolan Dalarna från andra universitet och högskolor där praktiken är under en och samma termin. Genom att praktiken var uppdelad på tre terminer fick jag lära mig om och testa på flera olika yrken som en socionom kan ha, exempelvis biståndshandläggare, diakon, rådgivare inom våld i nära realtion, socialsekreterare inom barn och familj, samt LSS-handläggare. Praktiken blir inte bara ett roligt avbrott från det teoretiska, utan det blir också så att du mer genomgående under programmet kopplar erfarenheter till det du läser och till olika uppgifter. Under utbildningen är det också flera gånger du får intervjua någon som jobbar som socionom för att återigen koppla det du läser till praktiken. 

Har du något tips till nuvarande och framtida studenter på programmet?

– Socionomprogrammet innefattar en hel del läsning på egen hand. Mitt bästa studietips är därför att skriva anteckningar direkt i boken bredvid det intressanta du läst. Är det mycket intressant och användbart i framtida inlämningsuppgift eller tentamen lägg även till en stjärna vid texten. Du kan kanske inte sälja boken vidare till samma pris du köpte den för, men du lär dig samtidigt som du skriver för hand och det blir så enkelt och tidseffektivt att hitta det du vill ha till uppgifterna eller tentorna sen.

Utanför skolan så vill jag tipsa dig om att våga! Våga utmana dig socialt, och lär känna studenter i klassen, studenter på andra program och internationella studenter (till exempel på studentboenden, fester, eller aktiviteter via Kåren). Våga flytta till en ny stad där du inte känner någon om det känns spännande. Jag gjorde det och ångrar det inte en sekund. Studietiden är en fantastisk tid att prova något nytt. Sista terminen är på distans och detta är också något jag rekommenderar dig att ta vara på. Under min sista termin reste jag runt med tåg i Europa i tre och en halv månad och hälsade på och träffade över 25 personer som också studerat på Högskolan Dalarna samtidigt som jag.

Jag vill också slutligen tipsa om att ta vara på att du är i Dalarna! Med det menar jag framför allt att ta vara på den natur som finns här. I Dalarna är alla fyra årstider tydligt synliga, så är du en person som uppskattar att vara ute så kommer du att ha att göra och vackra platser att se året om. Många platser är tillgängliga med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Du kan till och med ta bussen till fjällen. Det absolut bästa med att ha studerat och bo i Falun för min del var närheten till så många sjöar vilket inneburit möjligheter till så mycket bad och simning i öppet vatten. 

Senast granskad:
Senast granskad: