Kurs ASA293

Internationellt socialt arbete: samtida debatter och praktiker

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap om centrala teoretiska debatter och nyckelbegrepp i internationellt socialt arbete samt diskutera deras relevans för olika samhällen
 • visa kunskap om det internationella sociala arbetets förutsättningar och roll i specifika geografiska sammanhang
 • visa kunskap om relationen mellan globala processer och socialt arbete.

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och diskutera internationellt socialt arbete som respons på globala utmaningar
 • självständigt identifiera och tillämpa ett urval av relevanta teoretiska begrepp på ett fall av internationellt socialt arbete efter eget val
 • analysera internationellt socialt arbete utifrån globala maktrelationer och rättvisefrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • reflektera kritiskt över etiska dilemman i internationellt socialt arbete
 • reflektera kritiskt över socialt arbete i relation till globala utmaningar
 • kritiskt diskutera och utvärdera möjligheter och begränsningar med globala visioner om socialt arbete i relation till lokala variationer och mångfalden av sociala arbetsmetoder
 • kritiskt reflektera över sin sociokulturella positionering, förutfattade meningar, kulturella värderingar och förhållningssätt i relation till internationellt socialt mångfaldsarbete.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
 • 90 hp i samhällsvetenskapligt område eller vårdvetenskap inklusive examensarbete 15 hp och Engelska 6
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3GRT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Zlatana Knezevic