Forskningsprojekt: Trygga bostäder för äldre personer genom smart teknik

Projektledare
Johan Borg
Deltagare
Marie Elf
Elin Mauritzson
Kevin McKee
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektets målsättning är att skapa ny kunskap och förståelse för att utveckla användvärda smarta tekniska lösningar för framtidens trygga hem för äldre personer. Dess syften är: 1) att kartlägga och analysera äldre personers otrygghet och skadehändelser i hemmet; 2) att undersöka nuvarande och framtida äldre personers erfarenheter av och önskemål på trygghetsskapande och skadeförebyggande tekniska lösningar i hemmet; och 3) att tillsammans med äldre utveckla och utvärdera smarta tekniska lösningar som kan öka upplevd trygghet och förebygga skador i hemmet.
Nyckelord
äldre personer, trygghet, bostäder, smart teknik
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Omvårdnad
Socialt arbete
Finansiärer
Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond
Publikationer