Kurs ASA24J

Ledarskap och verksamhetsutveckling i socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad kunskap om och kritiskt granska teorier och begrepp av betydelse för chef- och ledarskap inom socialt arbete
  • visa kunskap om och kritiskt granska förutsättningar och hinder för verksamhetsutveckling inom socialt arbete
  • visa kunskap om och problematisera teorier och begrepp av betydelse för samverkan och kommunikation inom och mellan organisationer i det sociala arbetets kontext.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa teorier och forskning om organisationer, ledarskap och verksamhetsutveckling i relation till det sociala arbetets kontext
  • identifiera, reflektera över och bedöma betydelsen av samverkan och kommunikation inom och mellan organisationer i relation till det sociala arbetets kontext, nationellt och internationellt
  • med stöd av aktuell forskning och teori, identifiera möjligheter för hållbar verksamhetsutveckling inom det sociala arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • värdera betydelsen av verksamhetsutveckling i socialt arbete i en föränderlig omvärld
  • värdera betydelsen av lika behandling och mångfald i ledarskapet.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom sociologi, socialt arbete, social omsorg eller omvårdnad
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3J3Z
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88