Kurs ASA24J

Ledarskap och verksamhetsutveckling i socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad kunskap om och kritiskt granska teorier och begrepp av betydelse för chef- och ledarskap inom socialt arbete
 • visa kunskap om och kritiskt granska förutsättningar och hinder för verksamhetsutveckling inom socialt arbete
 • visa kunskap om och problematisera teorier och begrepp av betydelse för samverkan och kommunikation inom och mellan organisationer i det sociala arbetets kontext.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa teorier och forskning om organisationer, ledarskap och verksamhetsutveckling i relation till det sociala arbetets kontext
 • identifiera, reflektera över och bedöma betydelsen av samverkan och kommunikation inom och mellan organisationer i relation till det sociala arbetets kontext, nationellt och internationellt
 • med stöd av aktuell forskning och teori, identifiera möjligheter för hållbar verksamhetsutveckling inom det sociala arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • värdera betydelsen av verksamhetsutveckling i socialt arbete i en föränderlig omvärld
 • värdera betydelsen av lika behandling och mångfald i ledarskapet.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • 90 hp inom sociologi, socialt arbete, social omsorg eller omvårdnad, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36JD
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 35, 2021

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad kunskap om och kritiskt granska teorier och begrepp av betydelse för chef- och ledarskap inom socialt arbete
 • visa kunskap om och kritiskt granska förutsättningar och hinder för verksamhetsutveckling inom socialt arbete
 • visa kunskap om och problematisera teorier och begrepp av betydelse för samverkan och kommunikation inom och mellan organisationer i det sociala arbetets kontext.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa teorier och forskning om organisationer, ledarskap och verksamhetsutveckling i relation till det sociala arbetets kontext
 • identifiera, reflektera över och bedöma betydelsen av samverkan och kommunikation inom och mellan organisationer i relation till det sociala arbetets kontext, nationellt och internationellt
 • med stöd av aktuell forskning och teori, identifiera möjligheter för hållbar verksamhetsutveckling inom det sociala arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • värdera betydelsen av verksamhetsutveckling i socialt arbete i en föränderlig omvärld
 • värdera betydelsen av lika behandling och mångfald i ledarskapet.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • 90 hp inom sociologi, socialt arbete, social omsorg eller omvårdnad, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H38HK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig