Forskningsprojekt: LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering

Projektledare
Deltagare
Maria Fjellfeldt
Lina Berglund Snodgrass, Fysisk planering Blekinge tekniska högskola
Ebba Högström, Fysisk planering Blekinge tekniska högskola
Urban Markström, Socialt arbete Umeå universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Ett syfte med LEX-projektet är att fördjupa kunskapen om boendesituationen för utsatta grupper, i detta fall personer med psykiska funktionshinder, och hur deras behov av boende speglas i kommunal bostads- och samhällsplanering. Ett annat syfte är att utveckla innovativa och deltagarorienterade metoder för boende- och bostadsutveckling där målgruppen och involverade kommunala sektorer arbetar tillsammans.

Projektet består av a) en kartläggande studie kombinerad med b) en aktionsforskningsansats i form av så kallade ‘living labs’, med målet att utveckla nya och hållbara samverkanspraktiker.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
FORMAS
FORTE
Publikationer