Maria Fjellfeldt

Personlig presentation av Maria Fjellfeldt

Universitetslektor socialt arbete
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Lektor i socialt arbete

Andra profilsidor

Bakgrund

Innan jag började arbeta inom akademin var jag verksam som socionom och bildterapeut inom funktionshinderområdet under tio år.

Undervisning

Jag undervisar på grund- magister- och forskarutbildningsnivå. Min undervisning rör ämnen som t.ex. implementering, psykisk (o)hälsa, funktionshinder och vetenskaplig metod. 

Kursansvar

Forskning

Min forskning handlar framförallt om psykisk hälsa och ohälsa, utifrån ett samhällsperspektiv såväl som ett organisations- och individperspektiv. Visuella forsknings metoder, t.ex. photo voice, är något jag gärna använder mig av. Ett brukarperspektiv är något som jag alltid strävar efter att inkludera.

Forskningsprojekt

Publikationer