Kurs ASA266

Socialt arbete med personer med funktionsnedsättning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om samhälleliga livsvillkor, brukarperspektiv och betydelsen av samverkan i det sociala arbetet med personer med funktionsnedsättning
  • visa kunskaper om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån lagar och förordningar samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • visa fördjupade kunskaper om aktuell funktionshinderforskning.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt redogöra för och analysera innebörden av tvärvetenskap, teorier och begrepp inom funktionshinderforskningen
  • självständigt söka och inom ett avgränsat område sammanfatta och presentera aktuell forskning inom funktionshinderområdet
  • redogöra för och diskutera delaktighet, levnadsvillkor och stödsystem för personer med funktionsnedsättning
  • analysera stödsystem ur brukar- och samhällsperspektiv
  • identifiera betydelsen av samverkan mellan olika samhällsaktörer, närstående och personer med funktionsnedsättning samt analysera dess betydelse för det sociala arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt reflektera och analysera rättigheter, etiska frågeställningar samt diskutera det sociala arbetets betydelse i arbetet med personer med funktionsnedsättning.

Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp i Socialt arbete eller Social omsorg, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J4B
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Maria Fjellfeldt