Personlig presentation av Sheila Jones

Universitetslektor socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Jag undervisar inom området missbruk och beroende, och psykologiska perspektiven på socialt arbete. I min forskning fokusera jag på implementeringprocesser och evidensbaserade behandlingsmetoden.

Kontakt

Forskning

Publikationer