Kurs GSA2XN

Missbruk och beroende

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Socialt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera begrepp inom missbruks- och beroendeområdet
 • förstå uppkomsten av skadligt bruk, missbruk och beroende ur ett samhälleligt och individuellt perspektiv
 • förstå hur olika droger påverkar människan ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv
 • förstå hur statistiska metoder kan bidra till en evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendeområdet.

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera hur samhälleliga, biologiska och individuella faktorer påverkar utvecklingen av skadligt bruk, missbruk och beroende
 • förstå och tolka aktuell forskning inom missbruks- och beroendeområdet
 • beskriva olika behandlingsmodeller inom missbruk och beroende och motivera för- och nackdelar med olika metoder
 • presentera och tolka statistik inom missbruks- och beroendeområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • värdera olika synsätt och behandlingsmodeller inom missbruks- och beroendeområdet utifrån individens behov
 • värdera information inom kunskapsområdet missbruk och beroende utifrån forskning, lagstiftning och statistik
 • reflektera över hur lagstiftning och riktlinjer påverkar arbetet med personer med missbruks- och beroendeproblematik.