Kurs GSA2XN

Missbruk och beroende

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2024

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera begrepp inom missbruks- och beroendeområdet
 • förstå uppkomsten av skadligt bruk, missbruk och beroende ur ett samhälleligt och individuellt perspektiv
 • förstå hur olika droger påverkar människan ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv
 • förstå hur statistiska metoder kan bidra till en evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendeområdet.

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera hur samhälleliga, biologiska och individuella faktorer påverkar utvecklingen av skadligt bruk, missbruk och beroende
 • förstå och tolka aktuell forskning inom missbruks- och beroendeområdet
 • beskriva olika behandlingsmodeller inom missbruk och beroende och motivera för- och nackdelar med olika metoder
 • presentera och tolka statistik inom missbruks- och beroendeområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • värdera olika synsätt och behandlingsmodeller inom missbruks- och beroendeområdet utifrån individens behov
 • värdera information inom kunskapsområdet missbruk och beroende utifrån forskning, lagstiftning och statistik
 • reflektera över hur lagstiftning och riktlinjer påverkar arbetet med personer med missbruks- och beroendeproblematik.
Startar och slutar:
vecka 8, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Socialrätt I, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GL8
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig