Kurs GSA27Y

Psykologiska perspektiv på socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande kunskaper om:

  • psykologi som vetenskapligt ämne
  • olika psykologiska teoritraditioner
  • psykologisk utvecklingsteori
  • psykologisk anknytningsteori
  • olika miljöfaktorers inverkan på individens psykologiska utveckling.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

  • tillämpa utvecklingspsykologiska teorier
  • tillämpa livsloppsperspektiv i analyser av personliga utvecklingsstadier på individnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

  • reflektera över psykologins bidrag till att förstå sociala problem
  • reflektera över psykologiska aspekter vad gäller ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J4D
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig