Forskningsprojekt: Att främja delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd

Projektledare
Deltagare
Lars Wallin
Katarina Grim, FoU-enheten Landstinget Värmland
David Rosenberg, Umeå Universitet
Petra Svedberg, Högskolan Halmstad
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Personer med allvarlig psykisk sjukdom utgör en missgynnad grupp som användare av vård och som medborgare i samhället. Deras rätt till adekvat vård och deras förmåga att delta i beslut om vård och stöd måste stärkas. Syftet med detta projekt är att utveckla och undersöka stödet för delat beslutsfattande (SDM) i psykosociala insatser för användare och personal. I projektet ingår att utveckla och testa ett beslutsstöd för användarna. Arbetet har pågått under 2014-2015 och finansierats av FORTE. Nästa steg i projektet är att (I) utveckla beslutsstödet ytterligare genom en participatorisk design samt (II) genomföra och följa upp en mångfacetterad intervention som innefattar beslutsstödet, utbildning av personal och användning av lokala handledare. Studien är en implementerings studie som kommer att inkludera både processutvärdering och effektutvärdering. Resultaten från projektet kan leda till en ökad medvetenhet om hur genomförandet av SDM kan optimeras. Utvecklingen av ett digitalt verktyg för att stödja tjänsteanvändare att delta i SDM är ett innovativt projekt som inbjuder till en ökad patient/klientdelaktighet. Det skapar även möjligheten för system att dokumentera brukarperspektivet i klinisk dokumentation och planering.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
FORTE