Lars Wallin

Personlig presentation av Lars Wallin

Professor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Nämnder

Ledamot i Utbildnings- och forskningsnämnden

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer