Kari Jess

Personlig presentation av Kari Jess

Fil dr
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor socialt arbete
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Publikationer