Forskningsprojekt: Ett familjebaserat stödprogram till barnfamiljer där en förälder eller ett barn har svår sjukdom - En utvärdering av effekt och implementering i klinisk praktik

Projektledare
Malin Lövgren, Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum Marie Cederschiöld högskola
Deltagare
Maria Ayoub
Camilla Udo
Anette Alvariza, Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum Marie Cederschiöld högskola
Ulrika Kreicbergs, Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum Marie Cederschiöld högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
När en barnfamilj drabbas av livshotande sjukdom berörs hela familjen. Trots detta finns lite forskning som utvärderar stöd för dessa familjer. Denna studie syftar till att utvärdera ett psykosocialt stödprogram i klinisk praktik, ”The Family Talk Intervention” (FTI), för barnfamiljer med svår sjukdom (när en förälder eller ett barn är svårt sjukt).
Stödprogrammet utvärderas inom fyra olika kontexter: specialiserad palliativ hemsjukvård, cancervård, pediatrisk slutenvård, samt på barnhospice. Studien har en hybrid design, där både effekt och implementering studeras. Inom palliativ hemsjukvård utförs en klusterrandomiserad studie på samtliga 12 palliativa hemsjukvårdsenheter i Stockholmsområdet, på ett universitetssjukhus samt på Sveriges barn- och ungdomshospice används pre-/post test design. FTI ges av kuratorer med utbildning i FTI, som är en manualbaserad metod och syftar till att stödja familjen att prata om sjukdomen och vad den innebär, stödja föräldrarna att se och möta barnens behov, samt stödja familjen att identifiera sina styrkor och hur de kan använda dem. Om FTI visar sig ge goda effekter skulle stödprogrammet kunna bli en viktig del av vården av svårt sjuka barnfamiljer eftersom det finns få evidensbaserade stödmetoder för psykosocial vård. Se även: https://www.mchs.se/forskning/forskningsprogram/the-family-talk-intervention.html
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Socialt arbete
Finansiärer
Barncancerfonden
Cancerfonden
FORTE
Vetenskapsrådet
Publikationer