Susanne Gustafsson

Personlig presentation av Susanne Gustafsson

Universitetslektor socialt arbete
Styrelse
Universitetslektor socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd