Susanne Gustafsson

Personlig presentation av Susanne Gustafsson

Universitetslektor socialt arbete
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor socialt arbete
Styrelse