Kurs GSA24U

Perspektiv på våld

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 19, 2025

Kursen belyser olika teoretiska perspektiv på våld och våldets uppkomst samt olika förklaringar till relationellt våld i allmänhet och mäns våld i synnerhet. I kursen behandlas kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn samt hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheternas ansvar och regelverk lyfts samt vikten av ett professionellt bemötande av kvinnor och barn som är utsatta för våld. I kursen fokuseras vetenskaplig informationssökning i databaser samt genomförande och sammanställning av en litteratursökning inom ett avgränsat frågeområde som relaterar till våld.

  • kursen innehåller 1,5 hp vetenskaplig metod
  • kursen innehåller 1 hp PPU (personlig och professionell utveckling)
Startar och slutar:
vecka 19, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Socialrätt I, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KK8
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Susanne Gustafsson