Kurs GSA24U

Perspektiv på våld

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 18, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på våld
 • visa kunskap om hur intersektionella faktorer påverkar barns, kvinnors och mäns livsvillkor
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och om våld i nära relationer
 • beskriva konsekvenser av mäns våld mot kvinnor och barn på individ-, organisations- och samhällsnivå
 • redogöra för olika stödjande interventioner för kvinnor och barn
 • visa insikt och förståelse för olika former av utsatthet, samt konsekvenser av hedersrelaterat våld och förtryck.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att tillämpa relevanta författningar
 • genomföra informationssökning rörande en specifik fråga som är relevant inom området våld samt sammanfatta huvudresultaten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i kvinnors och barns utsatthet i nära relationer med våld
 • reflektera över genuskonstruktioner och våld
 • visa insikt i betydelsen av professionellt bemötande och förhållningssätt när det gäller våldsutsatta individer.
Startar och slutar:
vecka 18, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Socialrätt I, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLB
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Susanne Gustafsson