Kurs GSA2RE

Socialpolitikens betydelse för socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för olika socialpolitiska modeller ur ett nationellt och internationellt perspektiv
 • beskriva centrala teorier avseende socialpolitikens implikationer, utveckling och betydelse för individ och samhälle
 • redogöra för socialpolitik ur ett hållbarhetsperspektiv
 • beskriva uni- och bivariat kvantitativ metod samt olika urvalsförfaranden
 • visa förståelse för hur socialpolitiken kan förstås med hjälp av kvantitativ metod.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • diskutera och analysera sociala behov, socialpolitikens implikationer för individers, gruppers och samhällens sociala förutsättningar
 • diskutera och analysera svensk socialpolitik i internationellt perspektiv
 • tillämpa beskrivande uni- och bivariat kvantitativ metod.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • reflektera över socialpolitikens implikationer, sociala förutsättningar samt betydelse för människors välfärd och praktiskt socialt arbete
 • reflektera över fördelar och nackdelar med val av kvantitativ metod gällande socialpolitik och socialt arbete.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 7, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GL5
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Susanne Gustafsson