Forskningsprojekt: Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv

Projektledare
Johan Borg
Deltagare
Marie Elf
Kevin McKee
Susanna Nordin
Yves Rybarczyk
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst i nära samarbete med brukare och socialtjänst. Den digitala tvillingen kommer att vara en virtuell representation av brukare, deras hem och hemtjänsten för att stödja individuell bedömning, planering, beslutsfattande, utförande av tjänster och uppföljning.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Mikrodataanalys
Omvårdnad
Socialt arbete
Finansiärer
FORTE
Högskolan Dalarna