Personlig presentation av Susanna Nordin

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd
Med dr
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer