Personlig presentation av Susanna Nordin

Med dr
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd
Forskare, omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer