Forskningsprojekt: Psykosocialt stöd och kuratorers arbete inom hälso- och sjukvård

Projektledare
Camilla Udo
Inger Benkel, Göteborgs universitet; Västra Götalandsregionen
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Att undersöka om, hur, av vem och när en person med svår sjukdom och dennes familj erbjuds psykosocialt stöd i form av kuratorskontakt är viktigt då psykosocialt välbefinnande är en avgörande del i tillfrisknande- och rehabiliteringsprocesser som helhet. Enligt lag ska även barn med sjuk förälder uppmärksammas. Vi vet dock att alla inte har samma möjligheter till psykosocialt stöd på lika villkor. Det behövs mer kunskap om hälso- och sjukvårdskuratorers arbete, exempelvis gällande vilka metoder kuratorer tillämpar i sitt dagliga arbete, särskilt när barn är närstående. I nära samarbete med kliniskt verksamma kuratorer inom hälso- och sjukvård undersöker vi kuratorns dagliga arbete i syfte att utveckla, pilot-testa och utvärdera anpassade metoder som kan vara tillämpbara i deras dagliga arbete.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer