Våra inriktningar och kurser

Vi erbjuder kurser inom tre huvudinriktningar: engelskspråkig litteratur, tillämpad lingvistik och didaktik.

Engelskdidaktik

Ett antal kurser inom ämnet engelska fokuserar på ämnesdidaktik och riktas mot studenter inom lärarutbildningen. Dessa kurser handlar om hur man undervisar i ämnet engelska. Vi erbjuder kurser för studenter på grundlärarprogrammet såväl som för år 7-9 och ämneslärarprogrammet.

Studenter på grundlärarprogrammet har förutom kurser i språkdidaktik delkurser i muntlig och skriftlig språkfärdighet, samt i att analysera litterära texter och litteraturdidaktik. Studerande på ämneslärarprogrammet samläser med övriga studenter på grund- och avancerad nivå (Engelska I, II, III och IV) med en del undantag. Istället för att skriva en kandidatuppsats skriver lärarstudenter två examensarbeten inom lärarprogrammet med en engelskdidaktisk inriktning. Lärarstudenter som har engelska som andra eller tredje språk läser kurser på grund- och avancerad nivå och skriver en uppsats med antingen lingvistiskt- eller litteraturfokus.

Examensarbeteskurser för grundlärarstudenter organiseras under ämnet pedagogiskt arbete, men undervisas av lärare på engelskaavdelningen som är både handledare och examinatorer. Studenter utför en egen empirisk studie med engelsk språkdidaktisk inriktning.

Ämnet engelska har också erbjudit kurser inom Lärarlyftet, Skolverkets fortbildningsinitiativ för verksamma behöriga lärare. Dessa kurser har behandlat språkdidaktik, barn- och ungdomslitteratur, grammatik, muntlig språkfärdighet samt filmstudier, och har riktats till lärare inom alla skolformer.

Engelsk språkvetenskap

Undervisningen inom språkvetenskap på Engelska institutionen är inriktad på hur det engelska språket används i olika sammanhang och för olika syften. Vår undervisning på grundnivåns första steg (på kurserna inom Engelska I och II) handlar till att börja med om kontrastiv grammatik och uttalsstudier. Sedan introduceras studenterna också till de olika typer av kunskap man har när man kan ett språk och hur engelska språket används i olika kontexter.

Grundnivåns senare steg (Engelska III och IV) erbjuder kurser som följer de undervisande lärarnas forskningsintressen och med inriktning mot hur den sociala variationen ser ut i engelskan och hur stora korpusar (databaser) med språkliga data kan användas och analyseras. Studenterna får även grundläggande metodologiska redskap för att forska om språk som förberedelse inför arbetet med kandidatuppsatsen.

Vårt ettåriga magisterprogram i tillämpad engelsk språkvetenskap bygger sedan vidare på denna bakgrund och går in på djupet på olika områden och debatter som pågår inom den tillämpade språkvetenskapen, såsom exempelvis engelskans roll i världen. Även här är det så att lärarnas forskningsintressen formar programmet. Bland de ämnen som studeras kan nämnas språkbruket online, attityder till engelskan runtom i världen, hur man lär sig språk. Läs mer om detta på vår webbsida för Engelsk språkvetenskap.

Du kan läsa mer om våra utbildningar i lingvistik på vår engelska webb.

Litteratur

Presentation kommer.

Våra kurser

Har tillfällen öppna för anmälan
Senast granskad:

Programansvarig lärarutbildningen

Programansvarig litteratur

Carmen Zamorano Llena
Professor engelska
Engelska

Programansvarig lingvistik

Annelie Ädel
Professor engelska
Engelska
Senast granskad: