Forskning inom Engelska

Vi bedriver forskning huvudsakligen inom områdena internationella litteraturer, tillämpad lingvistik, och engelsk språkdidaktik.

Forskarna på engelskavdelningen är aktivt involverade i forskningsprofilerna Interkulturella studier  och Utbildning och lärande. Lärare undervisar i kurser som ligger nära deras forskningsintressen och är aktiva på internationella konferenser och workshops. Här kan du läsa mer om våra senaste publikationer. 

Tiddskrifter

Flera av våra forskare är aktiva som redaktörer för olika tidsskrifter.

Publikationer

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1992

1991

1990

Senast granskad: