Forskning inom Engelska

Vi bedriver forskning huvudsakligen inom områdena internationella litteraturer, tillämpad lingvistik, och engelsk språkdidaktik.

Forskarna på engelskavdelningen är aktivt involverade i Interkulturella studier  och Utbildning och lärande. Lärare undervisar i kurser som ligger nära deras forskningsintressen och är aktiva på internationella konferenser och workshops. Här kan du läsa mer om våra senaste publikationer. 

Tidsskrifter

Flera av våra forskare är aktiva som redaktörer för olika tidsskrifter.

Publikationer

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1992
1991
1990
Senast granskad:
Senast granskad: