Samverkan

Vi samverkar både inom Högskolan Dalarna och med externa aktörer.

Samverkan inom Högskolan Dalarna

Ämnet Engelska samverkar med program och kollegor vid campus Falun och Borlänge och erbjuder både valbara kurser och programkurser.

Inom litteraturstudier anordnar vi en gemensam magisterkurs i Litteratur och politik i det samtida Afrika (7 hp) med ämnena arabiska, franska och portugisiska. Kursen som ges både på campus i Falun och nätbaserat har utvecklats för huvudområdet Afrikastudier vid Högskolan Dalarna.

På campus Borlänge erbjuder vi valbara kurser inom tre områden: muntlig kommunikation, särskilt presentationsteknik, skriftlig kommunikation, framförallt akademiskt och företagsekonomiskt skrivande, samt interkulturell kommunikation inriktat på studenternas framtida yrkesområde.

Programkurser utvecklas med programansvariga för att stödja studenter i deras studier och fokuserar även de på presentationsteknik, akademiskt och företagsekonomiskt skrivande samt arbetsplatskultur. Dessutom har ämnet kompetenser att erbjuda företagsekonomiska kurser med engelska som undervisningsspråk.

Samverkan utanför Högskolan Dalarna

Engelska erbjuder även utbildning och stöd för externa aktörer. Dessa kan ta olika former och har tidigare bland annat handlat om uppdragsutbildning inom företagskommunikation, coachning för presentationer, mentorskap för säljargument och interkulturella företagsmöten, kommunikationsstöd för webbsidor, nyhetsbrev och dylikt.

 

Senast granskad:
Senast granskad: