Utvärderingar i utbildnings- och forskningsnämndens regi

Här kan du läsa mer om UFN:s utvärderingar av lärosätets utbildning och forskning.

UFN genomför genom utvärderingsutskotten utvärderingar av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå (UUU) samt av forskningsverksamheten (UFU). Forskarutbildningsnämnden (FUN) genomför utvärderingar av forskarutbildningar. Rektor är mottagare av utvärderingsresultaten.

Pågående utvärderingar

Läs mer om pågående utvärderingar på respektive webbsida.

Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utvärdering av utbildning på forskarnivå
Utvärdering av forskningsverksamheten

Planerade utvärderingar

UFN planerar utvärderingar i sexårscykler. Utvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå planeras för sex år men fastställs för två år i taget. Utvärdering av forskarutbildning genomförs vart sjätte år för en utbildning i taget. Utvärdering av forskning genomförs gemensamt för hela lärosätet vart sjätte år.

 

Genomförda utvärderingar

Här finns rapporter, utlåtanden och utvecklingsplaner publicerade.

Till och med 2021 genomfördes utvärderingar av Områdesnämnder. Från och med 2022 genomförs de av UFN:s utskott för granskning av utbildning, UGU.

 

Utvärderingar av utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Utvärderingar av utbildning på forskarnivå

Senast granskad: